BALTIAN MAAILMANPERINTÖKOHTEET

Kuvassa Pietarinkirkko ja Mustapäiden talo Riian kaupungintalon aukiolla 2008.

Syyskesän 2017 Baltian kuvat: ITÄ&POHJOIS-EUROOPPA 2017 /
Mistä maista juttuja ja kuvia: SAKUVAMAAT

Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua viettävät näinä aikoina edellisen itsenäisyysjulistuksensa 100-vuotispäiviä. Itse opin aikoinaan tuntemaan maat neuvostotasavaltoina, joiden vetovoima ei ollut Moskovan eikä Leningradin luokkaa. Käynnit niissä ennen 1990-luvun alkua jäivätkin vähäisiksi. Kun autoilu Baltiassa sitten muuttui täysin vapaaksi, ajelimme sielläpäin useana kesänä ja alue tuli varsin tutuksi. Tästä kirjoitin toissa vuonna, kun maiden nykyitsenäisyydestä tuli kuluneeksi neljännesvuosisata, postauksen BALTIA TUTUKSI NELJÄNNESVUOSISATA SITTEN.

Baltian maat suuntautuivat heti itsenäisyytensä alusta alkaen länteen. Ensimmäiset UNESCOn maailmanperintökohteensakin ne saivat jo 1990-luvun puolivälissä. Viime kesän roadtripimme alkoi (kuten monet aiemmatkin) Baltiasta, ja nyt kävimme kaikilla niillä maailmanperintökohteilla, joita emme olleet aiemmin kuvanneet.

Baltian ensimmäisiksi maailmanperintökohteiksi valittiin kaikki pääkaupungit, Vilna vuonna 1994 sekä Tallinna ja Riika 1997.

Vilnan historiallinen keskusta. Vilna oli Liettuan suurherttuakunnan poliittinen keskus 13.-18. vuosisadoilla. UNESCOn perustelujen mukaan Vilnalla on ollut syvällinen vaikutus Itä-Euroopan kulttuuriseen ja arkkitehtoniseen kehitykseen. Hyökkäyksistä ja osittaisesta tuhoamisesta huolimatta siellä on säilynyt vaikuttava kokonaisuus rakennuksia, jotka edustavat gotiikkaa, renessanssia, barokkia ja klassismia sekä keskiaikainen asemakaava.

Kävimme Vilnassa ensi kerran vuonna 1990 ja sen jälkeen olemme poikenneet siellä useita kertoja matkalla etelämmäksi, viimeksi viime kesänä.

LT_080726 095 Liettua Vilnan vanhaa kaupunkia Gediminasin tornis
Vilnan vanhaa kaupunkia Gediminasin tornista 2008.
LT_170825 Liettua_0090 Vilnan vanhan kaupungin Pilies gatvė
Vilnan vanhan kaupungin Pilies gatvė 2017.

Tallinnan vanhakaupunki. Tallinna sai alkunsa, kun sinne perustettiin Saksalaisen ritarikunnan linna1200-luvulla. UNESCOn perustelujen mukaan Tallinna on kehittynyt tärkeänä hansakaupunkina, jonka rikkaus on julkisten rakennusten, erityisesti kirkkojen ja kauppiaiden talojen arkkitehtuuri.

EE_120412 173 Viro Tallinnan vanhaa kaupunkia Olevisten kirkon t
Vanhaa Tallinnaa Olevisten kirkon tornista 2012.
EE_070603 317 Viro Tallinnan Vana Turg
Tallinnan vanhankaupungin Vana Turg 2007.

Riian historiallinen keskusta. Riika oli Hansaliiton tärkeä keskus 1200-1400-luvuilla. UNESCOn perustelujen mukaan sen keskiaikainen keskusta heijastaa kaupungin vaurautta, vaikka monet sen varhaisimmista rakennuksista ovat tuhoutuneet tulipalojen ja sotien vuoksi. Riiasta tuli tärkeä taloudellinen keskus 1800-luvulla, kun keskiaikainen kaupunki laajeni ympäristöönsä. Ensin rakennettiin uusklassisia puutaloja ja sitten jugendtaloja. Riiassa onkin Euroopan hienoimpia art nouveau -rakennuksia.

Meille Riika oli tutuin Baltian kaupungeista Neuvostoliiton loppuaikoihin saakka, olihan siellä käyty jo 1970-luvulla. Vaikka nykyään tunnemmekin Tallinnan paremmin, on Riikakin ollut pysähdyskohteena useilla matkoillamme.

LV_080727 091 Latvia Riian panoraamaa Pietarinkirkon tornista
Riian vanhaa kaupunkia Pietarinkirkon tornista 2008.
LV317720 Latvia Riian torneja Daugavan rannalla 1998
Näkymä historialliseen keskustaan Daugavan (Väinäjoen) vastarannalta 1998.

Struven ketju lisättiin maailmanperintölistalle vuonna 2005. Se on Jäämereltä Mustallemerelle ulottuva 2 820 km pitkä kolmiomittausketju, joka kulkee kymmenen nykyisen maan kautta. UNESCOn perustelun mukaan nämä Georg Wilhelm Struven vuosien 1816 ja 1855 välisenä aikana tekemät mittaukset edustivat ensimmäistä tarkkaa pituuspiirin pituuden mittaamista. Tämä auttoi määrittämään planeettamme tarkan kokoon ja muodon ja on merkinnyt huomattavaa askelta geopoliittisessa tutkimuksessa ja topografisessa kartoituksessa. Alkuperäinen ketju koostui 265 mittauspisteestä. Luettelossa on mukana näistä 34. Kaikki Struven ketjuun liittyvät kuvat ovat syyskesältä 2017.

Pohjoisimmat mittauspisteet olivat silloisessa Ruotsin valtakunnassa, muut Venäjän keisarikunnassa, johon niin Suomi kuin Baltiakin kuuluivat. Baltiassa UNESCOn valitsemia mittauspisteitä on kahdeksan, kolme Virossa, kaksi Latviassa ja kolme Liettuassa. Ketjun pääpaikka oli Tarton vanha tähtitorni, jonka johtaja F.G.W. Struve oli. Viime kesän matkallamme kävimme näillä kaikilla kahdeksalla mittauspisteellä. Viron kaksi muuta mittauspistettä sijaitsevat Väike-Maarjan kunnassa Võiveressa ja Simunassa. Edellinen on tuulimyllyn kohdalla Ebaverestä lähtevän tien 109 ja jälkimmäinen tien 124 varrella Simunan kylän jälkeen. Molempien kohdalla on kyltti.

EE_170823 Viro_0038 Tarton vanha tähtitorni
Kolmiomittausta johdettiin Struven työpaikalta Tarton vanhasta tähtitornista.
EE_170823 Viro_0064 Struven välineistöä Tarton tähtitornissa
Tähtitorni on nykyään museona.
EE_170822 Viro_0036 Võiveren tuulimylly Väike-Maarjassa Länsi
Viron muut maailmanperintöpisteet sijaitsevat Võiveren tuulimyllyn pihalla ja Simunan kylän laidalla Väike-Maarjassa.

Latvian kahdesta mittauspisteestä toinen on Jēkabpilsin kaupungissa Struven mukaan nimetyssä puistossa. Toinen, Sausnejan Ziestussa sijaitseva Sestukalnsin mittauspiste, sen sijaan on hankalien tieyhteyksien takana. Sinne kannattaa ajaa Ērgļin pikkukaupungista huonokuntoista P79 tietä etelään, kunnes tienvarrella on kyltti ja muistokivi. Itse mittauspiste on kukkulalla 400 metrin kävelymatkan päässä.

LV_170824 Latvia_0070 Struven mittauspiste hänen puistossaan J
Latvian maailmanperintölistalle päässeet mittauspisteet Jēkabpilsissä ja Sausnejan Ziestussa.

Liettuan mittauspisteistä pohjoisin on Gireišiaissa Panemunėlisissa tien 122 varrella 30 kilometriä Latvian rajalta. Tämä on Liettuan pisteistä helpoimmin löydettävissä. Meškonysissä Vilnan pohjoispuolella sijaitseva piste taas oli koko matkan vaikeimmin löydettävä, sillä sen kohdalla (nettikuvien mukaan) olleet kyltit oli poistettu. Päätiellä A14 oli sille (vasemmalle) osoittava viitta, mutta siihen viitoitus sitten loppuikin. Liettuan kolmas mittauspiste on 15 kilometriä Vilnasta itään Paliepiukain kylän lähellä. Paikka oli kohtuullisesti viitoitettu ja autolla pääsi perille saakka.

LT_170824 Liettua_0021 Struven ketjun mittauspiste Panemunėlisi
UNESCOn maailmanperintölistalleen Liettuasta hyväksymät Struven ketjun mittauspaikat Gireišiaissa, Meškonysissä ja Paliepiukaissa muistuttavat toisiaan.

Liettuassa on edellisten lisäksi kaksi muuta maailmanperintökohdetta.

Kuurinkynnäs on hiekkadyynien luoma 98 kilometrin pituinen kapea niemimaa, jonka pohjoisosa kuuluu Liettualle ja eteläosa Venäjän Kaliningradin alueeseen. UNESCOn perustelun mukaan Kuurinkynnäs on ollut esihistoriallisista ajoista asti alttiina aalloille ja tuulille, joiden haittavaikutukset on pystytty torjumaan vain ihmisten eroosion vastaisen taistelun ansiosta. Ennen maailmansotia koko alue kuului Saksan Itä-Preussiin.

Kuurinkynnäs lisättiin UNESCOn maailmanperintölistalle vuonna 2000. Kävimme Kuurinkynnäksen Liettuan puoleisessa osassa kesällä 2006. Dyynin päältä näkyi myös Venäjän vastainen raja-asema.

LT620733 Liettua Nida Kuurinkyntäällä 2006
UNESCOn maailmanperintökohteen tunnus Kuurinkynnäksen turistikeskuksessa Nidassa.
LT620936 Liettua Kuurinkyntään dyynejä Nidassa 2006
Kuurinkynnäksen dyynejä.

Kernavén arkeologinen alue sijaitsee 35 kilometriä Vilnasta luoteeseen. Se pääsi maailmanperintölistalle vuonna 2004. UNESCOn mukaan se on poikkeuksellinen todiste noin 10 000 vuotta kestäneestä asutuksesta alueella. Neris-joen laaksossa sijaitseva arkeologisten kohteiden kokonaisuus kattaa asutukset, linnoitukset, hautapaikat ja muut arkeologiset, historialliset ja kulttuuriset muistomerkit myöhäispaleoliittiselta kaudelta keskiaikaan. Alueella ovat säilyneet muinaisen maankäytön jäljet sekä viisi kukkulaa, jotka ovat osa poikkeuksellisen suurta puolustusjärjestelmää. Kernavė oli tärkeä feodaalinen kaupunki keskiajalla. 1300-luvun loppupuolella Saksalainen ritarikunta tuhosi kaupungin, mutta se on pysynyt asuttuna nykypäivään saakka.

Kernavé oli viime kesän matkamme uusi maailmanperintökohde.

LT_170824 Liettua_0098 Kernavėn arkeologisen alueen kumpuja Vil
Kernavén kumpuja.
LT_170824 Liettua_0107 Kernavėn vanhan kirkon paikka Vilnan lä
Kernavén vanhan kirkon paikka.

Viime kesän roadtripistämme Itämeren ympäri kirjoitin postauksen ROADTRIP ITÄMEREN YMPÄRI – BALTIAN JA POHJOISMAIDEN MAAILMANPERINTÖKOHTEILLA.

KUVIA – JUTTUJA – BLOGEJA   MAAILMALTA
HTTP://SAKUVA.KUVAT.FI/

KUVIA JA KIRJOITUKSIA YLI 120 MAASTA
(luettelo & linkit, kuvia maittain 2011 asti ja kuvia matkoittain 2011 alkaen):
http://sakuva.kuvat.fi/SAKUVAMAAT/
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/OBJEKTIIVISSA+MAAILMA/
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/

SNMATKAKUVAAJA  –  BLOGIPOSTAUKSIA VUODESTA 2015:
https://sakuva.wordpress.com/

OBJEKTIIVISSA MAAILMA (AIEMPIA MATKAJUTTUJA):
HTTP://SAKUVA.SIMPLESITE.COM/
HTTP://WWW.123KOTISIVU.FI/SAKUVIA   SLADESHOW

MATKAJUTTUJA PDF-MUODOSSA:
HTTP://SAKUVA.KUVAT.FI/KUVAT/SNMATKAKUVARAPORTTEJA.PDF/

UNESCO:N MAAILMANPERINTÖKOHTEET JA KUVIA NIISTÄ:
http://sakuva.kuvat.fi/UNESCO/
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/UNESCOn+maailmanperint%C3%B6kohteita/

SNMATKAKUVAAJA FACEBOOKISSA:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SNMATKAKUVAAJA/?REF=AYMT_HOMEPAGE_PANEL

SNMATKAKUVAAJAN MATKAILUHISTORIAA:
http://sakuva.kuvat.fi/SNmatkakuvaaja/

KRIITTISTÄ MATKAA (kriittisempi blogi):
http://sakuva.blogspot.fi/

Yksi kommentti artikkeliin ”BALTIAN MAAILMANPERINTÖKOHTEET

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s